รายการลดหย่อนภาษี 2564 ขั้นพื้นฐานที่ควรรู้ มีอะไรบ้าง?

สิทธิลดหย่อนภาษี 2564 มีอะไรบ้าง เตรียมพร้อมให้ดีก่อนยื่นภาษี ‘ภาษี’ คือภาระที่ประชาชนมีหน้าที่ต้องนำส่งให้กับภาครัฐตามกฎหมายที่กำหนด เพื่อเป็นการสนับสนุนรัฐและกิจการของรัฐ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของเงินหรือไม่ก็ได้ และเมื่อมีการจ่ายภาษีไปแล้วผู้เสียภาษีอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาโดยตรงจากภาษีที่เสียไป เพราะหากผู้เสียภาษีได้รับผลประโยชน์โดยตรงจะไม่ถูกเรียกว่าภาษี แต่จะเรียกว่าค่าธรรมเนียมมากกว่า โดยภาษีเป็นสิ่งที่บุคคลธรรมดาที่มีรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท/ปี จะต้องยื่นเป็นประจำทุกปี แต่ทั้งนี้จะต้องเสียภาษีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิและหักลดหย่อนภาษีทั้งหมด เมื่อมีรายได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท จึงจะได้รับการยกเว้นภาษี แต่หากมีรายได้เกินจากที่กล่าวมาจะต้องเสียภาษีในอัตราเริ่มต้นที่ 5% (สูงขึ้นตามอัตราภาษีแบบขั้นบันได) ในส่วนของมนุษย์เงินเดือนรวมไปถึงผู้มีรายได้นั้น จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพียงแค่ต้องรวบรวมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน จากนั้นนำไปยื่นที่กรมสรรพากรหรือยื่นแบบออนไลน์ ก็จะทำให้เราเสียภาษีน้อยลงนั่นเอง วันนี้เราจึงได้รวบรวมตัวอย่างรายการที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีฉบับคร่าว ๆ มาฝากทุกคนกัน เพื่อให้ทุกคนมีเวลาเตรียมตัวในการลดหย่อนภาษีในครั้งต่อไป ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัว และครอบครัว ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท : สำหรับคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีเงินได้ หรือมีรายได้แต่เลือกคำนวณภาษีพร้อมกันจะได้รับสิทธิลดหย่อนทันที ค่าลดหย่อนฝากครรภ์และคลอดบุตร : ลดหย่อนได้ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปี ค่าลดหย่อนบุตร : สิทธิลดหย่อนภาษีบุตรได้คนละ 30,000 บาท แต่จะต้องเป็นบุตรโดยชอบตามกฎหมายจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนคน… Continue reading รายการลดหย่อนภาษี 2564 ขั้นพื้นฐานที่ควรรู้ มีอะไรบ้าง?

Published
Categorized as tax