อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศอัพเดทล่าสุด

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศอัพเดทล่าสุด
อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศอัพเดทล่าสุด

เรื่องการเงินถือได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องมีการโอนเงินผ่านทางต่างประเทศหรือเป็นสายช็อปปิ้งที่มักจะมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศในการใช้จ่ายอยู่เสมอนั้น ก็เรียกได้ว่าการติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่หลายๆ คน ควรตรวจสอบเนื่องจากค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศมักมีการขึ้นลงอยู่เสมออีกทั้งและในแต่ละธนาคารหรือแต่ละสถานที่ยังมีความแตกต่างกันอีกด้วย

วันนี้เราจะมาอัพเดทค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศล่าสุดซึ่งในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารเท่ากับ 30.071 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยอัตราซื้อถัวเฉลี่ยตั๋วเงินอยู่ที่ 29.8281 และอัตราถัวเฉลี่ยเงินโอนอยู่ที่ 29.9219 และอัตราขายถัวเฉลี่ย 30.2606 ซึ่งก็เรียกได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นถูกลงกว่าวันที่ 28 ธันวาคม 2563

อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่มีการแลกเปลี่ยนอัตราเงินต่างประเทศอยู่เสมอนั้น สิ่งหนึ่งที่คุณควรต้องตรวจสอบนั่นก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในแต่ละวันว่ามีอัตราเพิ่มสูงขึ้นหรือลดน้อยลงเพื่อให้คนสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราได้อย่างคุ้มค่าสำหรับการใช้จ่ายหรือการโอนต่างๆ ให้ได้มากที่สุดนั่นเอง ซึ่งอัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงินแต่ละวันนั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับค่าเงินบาท ไปจนถึงค่าเงินต่างๆ ประเทศสำหรับการแลกเปลี่ยนอัตราเงินต่างๆประเทศ ที่ในปัจจุบันค่าเงินบาทนั้นยังคงแข็งตัว ทำให้มีอัตราการแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น

ที่มา https://www.bot.or.th/thai/financialmarkets/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *